Blogi

Vastuuopettajan näkökulma: Opiskelijat kehittävät brändikokemuksia Tampereen yliopiston verkkokurssilla

Elina Närvänen
Brändikokemusten kehittämisessä yhdistyvät useat kaupan alaan tällä hetkellä merkittävästi vaikuttavat trendit, kuten digitalisaatio ja teknologian kehitys sekä vastuullisuus ja eettisyys. Erottuminen globaalista markkinasta vahvan brändin ja ainutlaatuisen asiakaskokemuksen avulla on aito mahdollisuus kaupan alan toimijoille, kirjoittaa professori Elina Närvänen.

Vastuuopettajan näkökulma: Opiskelijat syventävät mielenkiinnolla ymmärrystään digitalisoituvan kaupan myyntiosaamisesta

Katariina Ylönen
Kaupan liiton ja yhteistyöyliopistojen yhteinen Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus on ollut tarjolla nyt lähes kolmen lukuvuoden ajan. Jo tässä ajassa kaupan toimintaympäristö on muuttunut innovaatioiden ja teknologian, kuten tekoälyn, data-analytiikan, monikanavaisuuden ja lisätyn todellisuuden myötä, eikä kehitys näytä pysähtyvän.

Digitalisoituvan kaupan kurssi opettaa ymmärtämään miten kauppa muuttuu

Heikki Karjaluoto, Outi Uusitalo, Joel Mero, Mika Skippari
Digitaalisuus on läsnä kaikkialla. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tarjoamalla Digitalisoituvan kaupan kurssilla perehdytään digitaaliseen murrokseen ja sen vaikutuksiin kaupan alalle. Erityisenä mielenkiinnon kohteena kurssilla on digitaalisen murroksen eli transformaation vaikutusten tarkastelu asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Markkinointitieteeseen pohjautuva opintojaksomme auttaa kaupan alan toimijoita kehittämään tämän ymmärryksen valossa markkinoinnin ja myynnin strategioita.

Brändikokemus kilpailuedun lähteenä

Elina Närvänen
Kaupan alan kilpailu on entistä enemmän brändien ja asiakaskokemusten välistä kilpailua. Tampereen yliopiston opintokokonaisuuteen tuottamalla “Brand Experience in Retailing” -opintojaksolla perehdytään brändien merkitykseen kaupan alalla, ja siihen miten erinomaisia asiakaskokemuksia luodaan monikanavaisesti.

Digitalisoituneessa liiketoimintaympäristössä korostuvat asiakasymmärrys ja ratkaisukeskeinen myynti

Markus Raatikainen
Digitalisoituminen uudistaa myynnin ja myynnin johtamisen roolia kaupan alalla. Uudistusten myötä on kasvanut tarve entistä syvemmälle ymmärrykselle sekä kuluttajien että ammattiostajien tarpeista. Itä-Suomen yliopiston opintokokonaisuuteen tuottama opintojakso ”Sales and buyer behavior in Retailing” tarjoaa perustiedot myynnin ja myynnin johtamisen suunnitteluun ja implementointiin sekä ostokäyttäytymisen analysointiin digitalisoituneessa liiketoimintaympäristössä.