Blogi

Brändikokemus kilpailuedun lähteenä

Elina Närvänen
Kaupan alan kilpailu on entistä enemmän brändien ja asiakaskokemusten välistä kilpailua. Tampereen yliopiston opintokokonaisuuteen tuottamalla “Brand Experience in Retailing” -opintojaksolla perehdytään brändien merkitykseen kaupan alalla, ja siihen miten erinomaisia asiakaskokemuksia luodaan monikanavaisesti.

Digitalisoituneessa liiketoimintaympäristössä korostuvat asiakasymmärrys ja ratkaisukeskeinen myynti

Markus Raatikainen
Digitalisoituminen uudistaa myynnin ja myynnin johtamisen roolia kaupan alalla. Uudistusten myötä on kasvanut tarve entistä syvemmälle ymmärrykselle sekä kuluttajien että ammattiostajien tarpeista. Itä-Suomen yliopiston opintokokonaisuuteen tuottama opintojakso ”Sales and buyer behavior in Retailing” tarjoaa perustiedot myynnin ja myynnin johtamisen suunnitteluun ja implementointiin sekä ostokäyttäytymisen analysointiin digitalisoituneessa liiketoimintaympäristössä.

Hankintatoimi on avaintekijä myös yritysvastuullisuudessa

Anni-Kaisa Kähkönen
Kaupan alalla hankintojen osuus yrityksen liikevaihdosta voi olla jopa 80%. Hankintojen johtaminen on vasta viime vuosina alkanut nousta yrityksissä strategiseen asemaan, kun ymmärrys hankintatoimen tärkeydestä on vähitellen kasvanut. LUT-yliopiston opintokokonaisuuteen tuottama opintojakso "Hankintatoimen ja toimittajasuhteiden johtaminen kaupan alalla” tarjoaa perustiedot strategisen hankintatoimen merkityksestä erityisesti kaupan alalla.