Opintojaksot

Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus

Tutustu opintojaksoihin

Opiskele sivuainekokonaisuus tai poimi opintojaksoja

Opintokokonaisuus muodostaa 39 opintopisteen sivuainekokonaisuuden, joka on mahdollista suorittaa yhden opiskeluvuoden aikana. Kokonaisuudesta voi myös poimia yksittäisiä kursseja täydentämään opintoja tai työssäkäynnin ohessa suoritettavaksi.

LUT-yliopisto: Hankintatoimen ja toimittajasuhteiden johtaminen kaupan alalla (6 op)

Opintojakso sisältää strategisen hankintatoiminnan tärkeimmät peruskäsitteet ja vastuulliseen toimittajahallintaan liittyvät prosessit. Opintojakson aikana perehdytään hankintatoiminnan tärkeisiin osa-alueisiin erityisesti kaupan alan kontekstissa. Opintojaksolla käsitellään hankintatoiminnan taloudellisia tavoitteita ja asemaa liiketoiminnassa, hankintastrategiaa ja ulkoistamista, sekä toimittajasuhteiden hallintaa vastuullisuuden ja riskien hallinnan näkökulmista.  

 

Itä-Suomen yliopisto: Sales and Buyer Behaviour in Retailing (6 op)

Opintojakso muodostuu viidestä moduulista, joista ensimmäinen tarkastelee myynnin ja markkinoinnin suhdetta keskittyen myynnin ja myynnin johtamisen rooliin ja kehitykseen, sekä niiden suhteeseen markkinointiin. Lisäksi tarkastellaan myynnin strategioita aina suunnittelusta ja tavoitteiden asetannasta strategioihin, taktiikoihin ja implementointiin. Opintojakson ostomoduulissa keskitytään ostokäyttäytymiseen ja strategioihin B2B- ja B2C kontekstissa. Lisäksi myynnin ympäristöä keskittyen erityisesti liiketoimintaympäristön ja johtamisen vaikutuksiin. Kurssin viimeisessä moduulissa perehdytään kansainvälisen myynnin ominaispiirteisiin kuten kulttuurisiin tekijöihin ja hinnoitteluun. Kurssi on englanninkielinen, mutta tentti ja harjoitustyö on mahdollista suorittaa englannin lisäksi myös suomeksi.

Oulun yliopisto: Jakelukanavat ja kaupan ketjuliiketoiminta (5 op)

Opintojaksolla tarkastellaan jakelukanavien rakenteellisia, toiminnallisia ja sosiaalisia tekijöitä ja toimintamalleja. Opintojaksolla tutustutaan logistisiin toimintoihin, niiden koordinointiin, kanavajäsenten rooleihin ja tehtäviin sekä kaupan toimintamalleihin (esim. franchising, osuuskunnat, e-kauppa, monikanavainen jakelu). Lisäksi jakelukanavien toimintojen vuorovaikutuksia ja suunnittelutehtäviä tarkastellaan havainnollistavien laskennallisten esimerkkien avulla. 

Tampereen yliopisto: Brand experience in retailing (5 op)

The course familiarizes students with the role of brand management and the power of creating superior brand experiences in today’s competitive, global retail environment. The course introduces key concepts of retail brand experience including retail brand strategy, experience dimensions, customer journeys and brand touchpoints, brand communication, brand loyalty and brand co-creation. The course gives students insights on how to build attractive, omnichannel brand concepts and how to co-create retail brands that resonate with customers.

 

Jyväskylän yliopisto: Digitalisoituva kauppa (5 op)

Opintojakso käsittelee kaupan alan digitalisaatiota kolmesta näkökulmasta: 1) digitaalisaatio kaupan alan strategiassa, 2) digitalisaatio kaupan alan markkinoinnissa ja 3) digitalisaatio kaupan alan ostokäyttäytymisessä. Opintojaksolla käydään läpi sekä strategisen että taktisen tason asioita, joita kaupan alan toimijat kohtaavat implementoidessaan digitaalista markkinointia. 

Tampereen yliopisto: Digitaalinen kauppa käytännössä (6 op)

Kurssilla tarkastellaan verkkokaupan rakennetta, muutostrendejä ja menestystekijöitä käytännön näkökulmasta. Kurssilla luennoitsijoina on useita yrityselämän vierailijoita digitaalisen kaupan alalta. Kurssilla esitellään verkkokaupan strategisia vaihtoehtoja, verkkokaupan myyntiä ja markkinointia sekä sen logistiikkaan, asiakaspalveluun ja eri maksutapoihin liittyviä ratkaisuja. Kurssilla käydään käytännön näkökulmasta läpi myös verkkokaupan teknologiaa.

Kaupan liitto: Digitaalisen kaupan trainee-jakso (6 op)

Harjoittelu vastaa vähintään yhden kuukauden kokoaikaista työskentelyä. Kysymys voi olla myös osa-aikaisesta työskentelystä. Harjoittelu suoritetaan digitaaliseen kauppaan liittyvissä tehtävissä yrityksissä, julkisella sektorilla tai muussa organisaatiossa. Ennen harjoittelua opiskelija varmistaa työn soveltuvuuden harjoitteluun ja pohtii työharjoittelulle asettamiaan tavoitteita. Harjoittelun jälkeen opiskelija laatii harjoitteluraportin, jossa hän pohtii harjoittelua osana yliopisto-opintoja sekä arvioi työelämätaitojen kehittymistä.