Jakelukanavat muuttuvassa kaupan liiketoiminnassa

Timo Pohjosenperä

Ei ole itsestään selvää missä palveluita tai tuotteita tarjotaan asiakkaiden ostettavaksi. Oikeastaan tuo päätös on yksi tärkeimmistä strategisista valinnoista, joita yritykset pohtivat perustamisvaiheessa ja liiketoimintaa kehitettäessä.