digitaalinen kauppa

Digitalisoituvan kaupan kurssi opettaa ymmärtämään miten kauppa muuttuu

Heikki Karjaluoto, Outi Uusitalo, Joel Mero, Mika Skippari
Digitaalisuus on läsnä kaikkialla. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tarjoamalla Digitalisoituvan kaupan kurssilla perehdytään digitaaliseen murrokseen ja sen vaikutuksiin kaupan alalle. Erityisenä mielenkiinnon kohteena kurssilla on digitaalisen murroksen eli transformaation vaikutusten tarkastelu asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Markkinointitieteeseen pohjautuva opintojaksomme auttaa kaupan alan toimijoita kehittämään tämän ymmärryksen valossa markkinoinnin ja myynnin strategioita.

Brändikokemus kilpailuedun lähteenä

Elina Närvänen
Kaupan alan kilpailu on entistä enemmän brändien ja asiakaskokemusten välistä kilpailua. Tampereen yliopiston opintokokonaisuuteen tuottamalla “Brand Experience in Retailing” -opintojaksolla perehdytään brändien merkitykseen kaupan alalla, ja siihen miten erinomaisia asiakaskokemuksia luodaan monikanavaisesti.

Kauppa ja digitalisaatio vetivät Iinaa puoleensa - ''Pidän kaupan alalle työllistymistä mieluisana vaihtoehtona''

Iina Salminen
Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus alkoi opintoihini nähden juuri täydelliseen aikaan. Opiskelen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa, opintosuuntanani laskentatoimi. Aloitin opintoni viime syksynä, ja minulle oli alusta alkaen selvää, että haluan opiskella laskentatoimea. En kuitenkaan tiennyt, mitä opiskelisin sen lisäksi.

Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus osuu aivan päivittäisen työni ytimeen

Mari Lahdelma
Kun kesäkuussa huomasin LinkedInissä Kaupan liiton uutisen tulevasta digitaalisen kaupan opintokokonaisuudesta, laitoin ilmoittautumispäivän siltä istumalta kalenteriini ylös. Kurssitarjonta vaikutti mielenkiintoiselta, ja ymmärsin heti, että tämä kokonaisuus täydentää ja päivittää loistavasti omaa kaupan alan osaamistani. 

Digitalisoituneessa liiketoimintaympäristössä korostuvat asiakasymmärrys ja ratkaisukeskeinen myynti

Markus Raatikainen
Digitalisoituminen uudistaa myynnin ja myynnin johtamisen roolia kaupan alalla. Uudistusten myötä on kasvanut tarve entistä syvemmälle ymmärrykselle sekä kuluttajien että ammattiostajien tarpeista. Itä-Suomen yliopiston opintokokonaisuuteen tuottama opintojakso ”Sales and buyer behavior in Retailing” tarjoaa perustiedot myynnin ja myynnin johtamisen suunnitteluun ja implementointiin sekä ostokäyttäytymisen analysointiin digitalisoituneessa liiketoimintaympäristössä.

Hankintatoimi on avaintekijä myös yritysvastuullisuudessa

Anni-Kaisa Kähkönen
Kaupan alalla hankintojen osuus yrityksen liikevaihdosta voi olla jopa 80%. Hankintojen johtaminen on vasta viime vuosina alkanut nousta yrityksissä strategiseen asemaan, kun ymmärrys hankintatoimen tärkeydestä on vähitellen kasvanut. LUT-yliopiston opintokokonaisuuteen tuottama opintojakso "Hankintatoimen ja toimittajasuhteiden johtaminen kaupan alalla” tarjoaa perustiedot strategisen hankintatoimen merkityksestä erityisesti kaupan alalla.