Digitalisoituvan kaupan kurssi opettaa ymmärtämään miten kauppa muuttuu

Heikki Karjaluoto, Outi Uusitalo, Joel Mero, Mika Skippari

Digitaalisuus on läsnä kaikkialla. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tarjoamalla Digitalisoituvan kaupan kurssilla perehdytään digitaaliseen murrokseen ja sen vaikutuksiin kaupan alalle. Erityisenä mielenkiinnon kohteena kurssilla on digitaalisen murroksen eli transformaation vaikutusten tarkastelu asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Markkinointitieteeseen pohjautuva opintojaksomme auttaa kaupan alan toimijoita kehittämään tämän ymmärryksen valossa markkinoinnin ja myynnin strategioita.