Vastuuopettajan näkökulma: Opiskelijat kehittävät brändikokemuksia Tampereen yliopiston verkkokurssilla

Elina Närvänen

Brändikokemusten kehittämisessä yhdistyvät useat kaupan alaan tällä hetkellä merkittävästi vaikuttavat trendit, kuten digitalisaatio ja teknologian kehitys sekä vastuullisuus ja eettisyys. Erottuminen globaalista markkinasta vahvan brändin ja ainutlaatuisen asiakaskokemuksen avulla on aito mahdollisuus kaupan alan toimijoille, kirjoittaa professori Elina Närvänen.