Hankintatoimi on avaintekijä myös yritysvastuullisuudessa

Anni-Kaisa Kähkönen

Kaupan alalla hankintojen osuus yrityksen liikevaihdosta voi olla jopa 80%. Hankintojen johtaminen on vasta viime vuosina alkanut nousta yrityksissä strategiseen asemaan, kun ymmärrys hankintatoimen tärkeydestä on vähitellen kasvanut. LUT-yliopiston opintokokonaisuuteen tuottama opintojakso ”Hankintatoimen ja toimittajasuhteiden johtaminen kaupan alalla” tarjoaa perustiedot strategisen hankintatoimen merkityksestä erityisesti kaupan alalla.