Brändikokemus kilpailuedun lähteenä

Elina Närvänen

Kaupan alan kilpailu on entistä enemmän brändien ja asiakaskokemusten välistä kilpailua. Tampereen yliopiston opintokokonaisuuteen tuottamalla “Brand Experience in Retailing” -opintojaksolla perehdytään brändien merkitykseen kaupan alalla, ja siihen miten erinomaisia asiakaskokemuksia luodaan monikanavaisesti.