Tietopankki

Tulokset

Suodata:
Raportti

2023 European Ecommerce report / light version

Lausuntodokumentti

Lausunto asiassa U-jatkokirjelmä UJ 13/2023 vp – U 37/2022 vp Ehdotus vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviksi

   
Lausuntodokumentti

Kaupan liiton lausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tavaroiden korjaamista edistävistä yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (EU) 2017/2394 ja direktiivien (EU) 2019/771 ja (EU) 2020/1828 muuttamisesta

Lausuntodokumentti

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Tutkimus

Kiertokauppa ilmiönä ja kiertokaupan markkina Suomessa / jäsenmateriaali

Tutkimus

Kiertokauppa ilmiönä ja kiertokaupan markkina Suomessa

Lausuntodokumentti

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Lausuntodokumentti

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lausuntodokumentti

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Lataa lisää